Registrace

ON-LINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JE DOSTUPNÝ ZDE

Registrační poplatky

# Kategorie Platba do 30.6.2023 Platba od 1.7.2023
1. Členové ČOS, ČADE *) 15000 Kč 17000 Kč
2. Nečlenové ČOS, ČADE 17000 Kč 19000 Kč
3. Zaměstnanci **) 10000 Kč 12000 Kč
4.1. Postgraduanti (členové ČOS) *) ***) 6000 Kč 7000 Kč
4.2. Postgraduanti (nečlenové ČOS) ***) 7000 Kč 8000 Kč
5.1. Zubní lékaři, členové ČADE – Kongresový kurz (5.-6. října) *****) 10000 Kč 12000 Kč
5.2. Zubní lékaři, nečlenové ČADE– Kongresový kurz (5.-6. října) *****) 12000 Kč 14000 Kč
6. Aktivní účastníci - 1. autor 0 Kč 0 Kč
7. Čestní členové ČOS 0 Kč 0 Kč
8. Student zubního lékařství ****) *****) 4000 Kč 5000 Kč
9. Doprovod 3000 Kč 4000 Kč
*) Členové České ortodontické společnosti, u nichž společnost neeviduje dluhy nebo neuhrazené faktury (především za členské příspěvky).
**) Členové České ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodontickém oddělní jsou nejméně tři rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
***) Lékaři ve specializační přípravě v ortodoncii nebo maxilofaciální chirurgii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzení vedoucího lékaře oddělení kliniky).
****) Studenti zubního lékařství (doloží potvrzením z fakulty). Poplatek je za tři kongresové dny.
*****) Nezahrnuje Prezidentský večer.

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek zahrnuje:

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 , 4, 6, 7 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 5.-7. 10. 2023, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 5. 10. 2023.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 6. 10. 2023.

Registrační poplatek pro kategorii 9 zahrnuje:

 • Uvítací večer 5. 10. 2023 .
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer 6. 10. 2023.
 • Pěší prohlídku Prahy dne 6.10.2023.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 5.-6.10.2023, výstavu a posterovou sekci
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky a obědy.
 • Uvítací přípitek dne 5.10.2023.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.

Registrace pro kategorie 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 5.-7.10.2023, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky a oběd.
 • Uvítací přípitek dne 5.10.2023
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu

● V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem na COS2023@guarant.cz  .

Platební podmínky

Registrační poplatek je nutné uhradit v Kč v plné výši do data uvedeného na zálohové faktuře.

1. platba bankovním převodem

Zálohová faktura s desetimístným variabilním symbolem Vám bude automaticky zaslána po vyplnění on-line formuláře. Platby bez variabilního symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 21. září 2023. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

2. Platba platební kartou

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard a Visa.

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

Zrušení rezervace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (COS2023@guarant.cz  ) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
Do 30. června 2023 administrativní poplatek 300 Kč
Od 1. července do 31. srpna 2023 50% registračního poplatku
Od 1. září 2023 100% registračního poplatku

V případě jakékoli změny registrace ze strany účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři
Mediální partner