Triangl

marek foto
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jako zástupce organizačního výboru XXIII. kongresu ČOS v Praze pozval na výjimečnou odbornou událost, která nás v roce 2023 čeká.

Kongres ČOS v roce 2023 bude mým posledním z pozice presidenta či organizátora, a tak jsem se chtěl rozloučit akcí opravdu významnou. Vzhledem k tomu, že mým celoživotním zájmem je interdisciplinární spolupráce, je i klíčovým tématem kongresu.

V roce 2016 jsem s několika kolegy z ČR navštívil v Německu symposium „America meets Europe“, což byla nejvýznamnější akce ... na téma interdisciplinární spolupráce ve stomatologii, jaká se za poslední roky v Evropě konala. USA zastupovali Dr. V. Kokich Jr. (ortodontista), Dr. G. Kinzer (protetik) a Dr. J. Janakievski (implantolog). Tento „young dream team“ všechny naprosto uchvátil svými přednáškami založenými na skvělé didaktice, systematičnosti a vynikajících výsledcích a doufali jsme, že jednou navštíví i Českou republiku. A podařilo se! Hlavní částí XXIII. Kongresu České ortodontické společnosti tak bude kurz, který povedou Dr. V. Kokich jr., Dr. G. Kinzer a Dr. J. Janakievski společně v délce jeden a půl dne, což zároveň bude poprvé v Evropě.

Odborný program kongresu bude druhý den doplněn přednáškami nejvýznamnějších interdisciplinárních týmů z ČR - 3DK Praha (M. Tomeček a J. Streblov ve spolupráci se Stomma Praha), Nové zuby (A. a J. Krugovi ve spolupráci s prof. R. Foltánem a J. Petrem), Sorriso (L. Gregor a V. Filipi) a Stomma (I. Marek, M. Novosad a J. Stibal). Prezentace sdělení všech členů týmu na jednom pódiu není vůbec běžná a máme se na co těšit.

Díky hlavnímu tématu kongresu je logické, že se bude konat v úzké spolupráci s Českou akademií dentální estetiky. Všichni přednášející budou mít prezentace zaměřeny na propojení stomatologických disciplín, proto bude kongres nesmírně zajímavý pro všechny specialisty a praktické stomatology a budou se moci přihlásit jen na první 2 dny věnované interdisciplinární spolupráci.

Třetí den kongresu pak bude již v tradičním schéma ČOS kongresů, včetně soutěžních přednášek, mimooborové přednášky, které se ujme k naší radosti Dr. Radkin Honzák.

Je mi také nesmírnou ctí, že čestné členství ČOS bude právě na tomto kongresu uděleno dlouholetému presidentovi ČOS a mému osobnímu příteli, Dr. Jiřímu Petrovi, který bude mít i čestnou přednášku Dr. Bedřicha Neumanna.

Abychom umožnili co největšímu možnému počtu ortodontisů a praktickým stomatologům účast na této výjimečné akci, zvolili jsme jako místo konání Kongresové centrum Cubex, které se nám osvědčilo při organizování 3. světového kongresu autotransplantace zubů, neboť poskytuje dostatek prostoru jak účastníkům, tak firmám a má skvělé technické vybavení.

Kongres samozřejmě bude mít i svoji společenskou část a Vy se můžete těšit na presidentský večer v prostorách Slovanského domu ve stylu 30. let.

Velmi se na Vás v Praze těšíme a přejeme Vám příjemný jarní čas!

Za organizační výbor

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Hlavní Přednášející

Program

Generální partneři
partner1 partner1

Hlavní partneři
partner1 partner1 partner1
partner1 partner1

Partneři
partner1 partner1 partner1
partner1 partner1

Podpora
partner1 partner1